CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TALKSHOW

VƯƠN RA BIỂN LỚN

Diễn giả: COACH Đinh Ngọc Thi - Chuyên gia phát triển năng lực lãnh đạo

BẠN HÃY NHẬP TÊN, EMAIL, VÀ SĐT BÊN DƯỚI
ĐỂ ĐIỂM DANH VÀ VÀO PHÒNG ZOOM NGAY NHÉ