Hướng dẫn Học Online tại BrainUP Uni

Để đăng nhập vào trang web học tập online: uni.brainup.vn bạn làm theo các bước sau đây:

1. Kiểm tra Email để tìm tài khoản của bạn được hệ thống kích hoạt và gửi qua:

Nếu bạn không tìm thấy Email từ BrainUp Training & Coaching gửi đến, bạn hãy vào Tất cả thư như hình bên trên.

2. Mở email trên và nhận link, tên đăng nhập, mật khẩu và bắt đầu vào học

3. Bạn nhấp vào link và đến trang đăng nhập, nhập tên tài khoản và mật khẩu vào

4. Sau khi đăng nhập, bạn vào đến trang học tập của khóa học, bạn có thể chọn Bắt đầu khóa học hoặc kéo xuống phần Nội dung bài học (Lesson Content) và chọn bất kỳ bài học nào mình muốn.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc truy cập, chúc bạn có những kiến thức phù hợp từ BrainUP Uni.

Trân trọng!