ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG:
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA

Đăng ký của bạn gần hoàn tất... 98%

VUI LÒNG THANH TOÁN THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU

Số TK: 0401001415668

Tại Ngân hàng Vietcombank CN Nhơn Trạch

Số tiền: 29.000.000 VNĐ

Nội dung CK: LĐCH29 + Số điện thoại

QUÉT MÃ ĐỂ CHUYỂN KHOẢN

Áp dụng cho Tất cả Ngân hàng tại Việt Nam

Hotline: 0914 288 922